Algemene Voorwaarden

Privacy statement

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Gedesign, omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website.

Gedesign gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Gedesign passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?
Gedesign registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het e-mailadres, en het (mobiele)  telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van Gedesign.

Gedesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contact- of aanmeldformulier & e-mail
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is.

Nieuwsbrief
Wij versturen enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Jouw e-mailadres wordt zodra je deze op de website hebt ingevuld toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een omschreven manier waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Gedesign.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Gedesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens van klanten blijven bewaard tot 15 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen voor administratieve doeleinden. Ook als een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met contact@gedesign.nl

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar contact@gedesign.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit, voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Je weet dat ze er zijn: cookies!

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Deze website maakt echter uitsluitend gebruik van noodzakelijke (functionele) cookies.

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Anything is possible when you have the right people there to support you